Προγράμματα σε εξέλιξη | Αστικό περιβάλλον
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EDUCEN: Καταστροφές σε αστικά κέντρα στην Ευρώπη Δίκτυο

Σκοπός και στόχοι

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναγνώριση δράσεων προκειμένου η ιδιαίτερη κουλτούρα και η πολιτισμική διαφορετικότητα να αξιοποιηθούν, γνωστικά και πρακτικά, για την πρόληψη, το μετριασμό, την αντιμετώπιση και την προσαρμογή σε κινδύνους καταστροφής.

Η ενσωμάτωση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στις προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου καταστροφής θα οδηγήσει σε πιο προσαρμοστικές πόλεις, που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες ομάδων και υποομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, κατά τη φάση της παροχής βοήθειας μετά από μια καταστροφή και συνακόλουθα σε μικρότερους χρόνους απόκρισης και χαμηλότερο αριθμό απωλειών.

Εταίροι του Προγράμματος
  • Πανεπιστήμιο Wageningen (WU), Ολλανδία (συντονιστής)
  • ICATALIST Ισπανία
  • Πολυτεχνείο του Μιλάνου (POLIMI), Ιταλία
  • Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR) - Υδρολογικό Ερευνητικό Ινστιτούτο (IRSA), Ιταλία
  • Κέντρο Συστημάτων (CRS), Πολωνία
  • Υδρογραφική Συνομοσπονδία της Σεγκούρα (SEGURA), Ισπανία
  • Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης (SEI), Σουηδία
  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ANEVO S.A.), Ελλάδα
  • Ινστιτούτο AKUT (AKUT INSTITUTE), Τουρκία
  • Ολλανδική Ακαδημία Άμυνας / Υπουργείο Άμυνας, Ολλανδία
Διάρκεια: 24 μήνες.

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.741.908  (με συνεισφορά από την ΕΕ 1.644.674 )
Σχετικοί σύνδεσμοι