Υποβληθείσες προτάσεις |
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΠΕΚ)

Πρόταση: «SENIOR WINTER SUN» Διευκόλυνση της διακρατικής ανταλλαγής τουριστών άνω των 55 ετών στην Ευρώπη, σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης

Εταίροι: Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: έως 340.000 ευρώ

Προϋπολογισμός ΑΝΕΒΟ: 17.000 ευρώ (1.190 ευρώ αμοιβή της ENCO S.r.l. – Engineering & Consulting)

Περίληψη πρότασης:

Το project τρέχει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού και έχει ως στόχο να λειτουργήσει καταλυτικά στην δημιουργία διακρατικών συνεργειών μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό την δημιουργία τουριστικών πακέτων για ηλικίες άνω των 55 ετών, τα οποία θα υλοποιούνται σε περιόδους χαμηλής κινητικότητας (low season), συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.

Στόχοι:

  1. Ενίσχυση της ζήτησης και της προσφοράς του διακρατικού τουρισμού για τους ηλικιωμένους.
  2. Βελτίωση των προτύπων εποχικότητας του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.
  3. Δημιουργία καινοτόμων τουριστικών πακέτων για τους ηλικιωμένους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα και βιώσιμα και μετά την περίοδο συγχρηματοδότησης από την ΕΕ.
  4. Σύσταση και ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων – ιδιωτικών ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων, να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εγχώριου τουριστικού προϊόντος  για τους ηλικιωμένους σε μακροπρόθεσμη βάση. 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι