Υποβληθείσες προτάσεις |
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΠΕΚ)

«Greece for All» Διευκόλυνση της διακρατικής ανταλλαγής τουριστών ΑΜΕΑ, με τον σχεδιασμό και την προώθηση προσβάσιμων διαδρομών τουρισμού

Εταίροι: Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία

Διάρκεια: 12 μήνες

Συνολικός Προϋπολογισμός: έως 147.036 ευρώ

Προϋπολογισμός ΑΝΕΒΟ: 18.734 ευρώ (1.498 ευρώ αμοιβή της ENCO S.r.l. – Engineering & Consulting)

Περίληψη πρότασης:

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση της ιδέας του προσβάσιμου τουρισμού, ώστε οι επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, καταστήματα, μέσα μεταφοράς, κλπ.) να γίνουν προσβάσιμες και σε τουρίστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. Το έργο θα εξετάσει τις ευκαιρίες και τα οφέλη των τουριστικών επιχειρήσεων που θα παρέχουν ίση πρόσβαση σε όλους.

Στόχοι:

  1. Η ενθάρρυνση της προσαρμογής των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών για τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρόσβασης.
  2. Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρόσβασης.
  3. Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης σε σχέση με την προσβασιμότητα στην αλυσίδα της τουριστικής προσφοράς.
  4. Η προσβασιμότητα σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας του τουρισμού.
  5. Η προώθηση και η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για τον προσβάσιμο τουρισμό.
  6. Επαρκής υποστήριξη και καθοδήγηση των ΜΜΕ.
  7. Ενίσχυση της ποιότητας και διαφοροποίηση της προσφοράς των προσβάσιμων τουριστικών εμπειριών στην Ευρώπη.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι