Υποβληθείσες προτάσεις |
CBC-MED

Έργο MEDCLUS - Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Συστήματα για την Διεθνική Στρατηγική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός μεσογειακού Συστήματος (cluster) στην ποιότητα των γεωργικών προϊόντων διατροφής με στόχο την αξιοποίηση «μικρής αλυσίδας» μεταξύ παραγωγού, μεταποίησης και διάθεσης, την ασφάλεια των προϊόντων, τον τοπικό προσδιορισμό των τροφίμων (ονομασία προέλευσης), και όλα αυτά συνδεδεμένα με οικοτουριστικές διαδρομές και «πράσινους διαδρόμους», την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προσφοράς στην ίδια περιοχή όπου δημιουργούνται παραγωγικά συστήματα.

Επικεφαλής εταίρος – Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)

Εταίροι – Από Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Αίγυπτος, Ισπανία, Παλαιστίνη.

H χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 90%.
Σχετικοί σύνδεσμοι