Υποβληθείσες προτάσεις |
SOUTH EAST Europe

Έργο FARM & the CITY

Ανάπτυξη εργαλείων, πολιτικών & ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης για την υποστήριξη της Αστικής Γεωργίας σε πόλεις και οικισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ή υποβαθμισμένων και ανεκμετάλλευτων περιοχών των πόλεων με τη δημιουργία αστικών πάρκων γεωργίας.

Επικεφαλής εταίρος: ΚΕΤΕΑΘ

Εταίροι: από Ελλάδα (ΑΝΕΒΟ, Αμερικανική Γεωργική Σχολή), Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία.

H χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 85 %.

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου είναι 1.113.500 Ευρώ ενώ για την ΑΝΕΒΟ προβλέπεται χρηματοδότηση 120.000 Ευρώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι