Υποβληθείσες προτάσεις |
INTELLIGENT ENERGY

ENERGY FOOD (Μείωση της χρήσης ενέργειας στην βιομηχανία τροφίμων) - 

Εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στον κλάδο τροφίμων, με τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου για τη μελέτη των συνθηκών, τον εντοπισμό επιτυχημένων μοντέλων και την υιοθέτηση ενός προτύπου ενεργειακά βιώσιμων επιχειρήσεων που θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Επικεφαλής εταίρος: Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Paseo (Ισπανία)

Εταίροι: Ενεργειακά κέντρα & αναπτυξιακές εταιρείες από Ελλάδα (ΑΝΕΒΟ), Γερμανία, Ιταλία, Φιλανδία, Βουλγαρία, Δανία, Μάλτα.

H χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 75 %.

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου είναι 1.132.072 Ευρώ ενώ για την ΑΝΕΒΟ προβλέπεται χρηματοδότηση 81.565 Ευρώ

Σχετικοί σύνδεσμοι