Υποβληθείσες προτάσεις |
LIFE+:

Μελέτη, Ανάδειξη, Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Χλωρίδας στο Πήλιο -

Πρόταση δημιουργίας πιλοτικού βοτανικού κήπου στο Σωρό (σε έκταση του πρώην Δήμου Ιωλκού) για την προστασία της βιοποικιλότητας των φυτών του Πηλίου και διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπορικής αξιοποίησης κάποιων φυτών και τουριστικής αξιοποίησης ενός ολοκληρωμένου βοτανικού κήπου. Η πρόταση διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Βιολογίας και Τμήμα Γεωπονίας), με σκοπό τη διαμόρφωση φακέλου προς υποβολή στο Πρόγραμμα LIFE για λογαριασμό του Δήμου Βόλου. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε ομάδα εργασίας από στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (Προγραμματισμός, Τεχνικές Υπηρεσίες και Πράσινο), από στελέχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από την ΑΝ.Ε.ΒΟ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 50 %

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου είναι 1.061.190 Ευρώ, ενώ για το Δήμο Βόλου προβλέπεται χρηματοδότηση 819.500 Ευρώ, για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 140.420 Ευρώ και για την ΑΝΕΒΟ 101.270 Ευρώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι