Προγράμματα σε εξέλιξη | Τοπική ανάπτυξη
Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (ΤοπΣΑ)

«+ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα η Πράξη στοχεύει στην μείωση του ποσοστού ανεργίας ενισχύοντας τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Πρωτογενούς παραγωγής από 80 ανέργους που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό και τις δύο ειδικές κατηγορίες, που ορίζει το Πλαίσιο, με απώτερο σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.

Συντονιστής εταίρος είναι η ΑΝΕΒΟ ΑΕ και εταίροι της ο Δήμος Βόλου, η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βόλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ).

Η ΑΝΕΒΟ ως συντονιστής της σύμπραξης που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, συνέταξε μαζί με τους παραπάνω εταίρους ένα σχέδιο δράσεων, οι οποίες να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη για την προώθηση προς την απασχόληση. Κάθε επιμέρους δράση λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις και όλες μαζί εντάσσονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, που κύριο στόχο έχει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης.

Ποιο συγκεκριμένα οι δράσεις της Πράξης έχουν να κάνουν με την:
  • Δικτύωση που ως σκοπό έχει την επιχειρηματική διασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά της περιοχής μελέτης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αλλά και με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς.
  • Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων σχετικά με το έργο, τους τομείς παρέμβασης και τις δράσεις μέσω διοργάνωσης ημερίδων, παραγωγή υλικού προβολής και δράσεων δημοσιότητας.  
  • Κατάρτιση και Επιμόρφωση με την διεξαγωγή εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμορφωτικού χαρακτήρα  με σκοπό την κατάλληλη κατάρτιση των ωφελουμένων και την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται στους τομείς παρέμβασης του σχεδίου.
  • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη με ενέργειες ενδυνάμωσης, εμψύχωσης και προετοιμασίας των ωφελουμένων για την αγορά εργασίας, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 80 ωφελούμενους, όπως:
1. Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
2. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε ομάδα ωφελουμένων που θα ιδρύσει τη δική του Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.
3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
4. Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα:
νομικά
εργασιακά
φορολογικά
διοικητικά
χρηματοοικονομικά

Οι δυνητικά ωφελούμενη της πράξης είναι  - 
α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
β) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΚΤ και η υλοποίηση της πράξης εποπτεύεται από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 282.200 , ενώ ο προϋπολογισμός για τη ΑΝΕΒΟ ανέρχεται σε 95.550,75  . 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το site του έργου εδώ


Σχετικοί σύνδεσμοι