Προγράμματα σε εξέλιξη | Τοπική ανάπτυξη
ΤΟΠΕΚΟ

Κεντρικός στόχος του προγράμματος, που αφορά όλη τη χώρα, είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος, οι άνεργοι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο των ΤΟΠΕΚΟ χρηματοδοτούνται δράσεις όπως:

επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση,
πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, και
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Η ΑΝΕΒΟ ως συντονιστής της σύμπραξης που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, συνέταξε μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους ένα σχέδιο δράσεων, οι οποίες να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη για την προώθηση προς την απασχόληση. Κάθε επιμέρους δράση λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις και όλες μαζί εντάσσονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, που κύριο στόχο έχει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης.  

Στόχος της παρέμβασης
Μείωση του ποσοστού ανεργίας ενισχύοντας τη δημιουργία 10 κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του Πολιτισμού, της Πράσινης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας από 80 ανέργους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που ορίζει το Πλαίσιο, με απώτερο σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.

Προϋποθέσεις – Ποιοι ωφελούνται
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή των ωφελουμένων ανέργων στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού:

- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
- Άτομα με αναπηρία.
- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
- Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
- Γυναίκες/Άντρες θύματα trafficking.
- Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.
- Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 
- Αιτούντες άσυλο.
- Αποφυλακισθέντες.
- Πρώην χρήστες ουσιών.
- Οροθετικοί.
- Άστεγοι.
 - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
- Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Εταιρικό Σχήμα:
Στο εταιρικό σχήμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με συντονιστή την ΑΝΕΒΟ Α.Ε., συμμετέχουν ο Δήμος Βόλου, η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Δράσεις της Πράξης:
1. Μελέτη αποτύπωσης της τοπικής αγοράς εργασίας 
2. Δικτύωση Α.Σ. και επαφές με επαγγελματικούς φορείς 
3. Δικτύωση Α.Σ. με τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης 
4. Δικτύωση με άλλους φορείς εντός της περιφέρειας Θεσσαλίας 
5. Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση 
6. Συντονισμός & Διαχείριση 
7. Κατάρτιση – Επιμόρφωση  
8. Ενδυνάμωση – Συμβουλευτική  
9. Επαγγελματική υποστήριξη – τομέας Πολιτισμού & Αθλητισμού 
10. Επαγγελματική υποστήριξη – Αγροτικός τομέας 
11. Επιχειρηματικότητα  

Ημερομηνία έναρξης της προτεινόμενης πράξης ορίζεται ο Μάιος 2012 και θα διαρκέσει 24 μήνες.

Προϋπολογισμός
Εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης: 440.000 Ευρώ

Προϋπολογισμός για την ΑΝ.Ε.ΒΟ.: 129.031 Ευρώ 

website: http://topeko.anevo.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι