Ολοκληρωμένα Προγράμματα | Ενέργεια
ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το έργο «Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης στα Σχολεία», που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007  και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2010. Ως βασικό σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση  των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των καθηγητών τους, σε θέματα που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. 

Σε αυτό το έργο μετέχουν εταίροι και σχολεία από πολλές χώρες τις Ευρώπης όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία και Ελλάδα.  Στην Ελλάδα υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου αυτού είναι η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών-Κατασκευών & Ανάπτυξης Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ) ενώ το πιλοτικό σχολείο που εφαρμόστηκαν πρώτα τα αποτελέσματα του P.E.E.S. είναι το 4ο Λύκειο Βόλου. 

Η ΔΕΜΕΚΑΒ στο πλαίσιο του έργου αυτού και επιθυμώντας να συμβάλλει στην ευρύτερη προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών της περιοχής του Βόλου για το περιβάλλον και την ενέργεια πραγματοποίησε σημαντικές δράσεις όπως – 

  • Περιβαλλοντικά μαθήματα σε μαθητές του 4ου Λυκείου Βόλου. 
  • Εκδηλώσεις και εκδρομές μαθητών με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.
  • Την διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων τριών σχολείων του Βόλου (4ο Λύκειο και 4ο & 10ο Γυμνάσιο Βόλου) με την συμμετοχή μαθητών και καθηγητών.
  • Την διανομή περισσότερων από 5000 βιβλίων με ύλη για την ενέργεια και το περιβάλλον, σε μαθητές και καθηγητές  Γυμνασίων και Λυκείων σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
  • Την διανομή πρότυπων μακετών, πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκό, Αιολικό & Υδροηλεκτρικό πάρκο), σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου (σε εξέλιξη).

Σχετικοί σύνδεσμοι