Τα νέα της εταιρείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της πρόσκλησης για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου

Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Τελικής Κατάταξης Υποψηφίων μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 -2013».

Κατεβάστε ΕΔΩ τον πίνκακα κατάταξης σε μορφή pdf
Σχετικοί σύνδεσμοι