Τα νέα της εταιρείας
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2014: Οι δρόμοι μας, η Επιλογή μας!»

O Βόλος, μαζί με 14 πόλεις από την Ελλάδα και  άλλες 1663 ευρωπαϊκές πόλεις, συμμετέχει στην φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατʼ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής στην πόλη τους.

Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για το 2014, έχει επιλεγεί ως μότο το «οι δρόμοι μας, η επιλογή μας» («our streets, our choice») εστιάζοντας στη διασύνδεση της αστικής μετακίνησης και της ποιότητας ζωής καθώς και στο πως μπορούμε να διευκολύνουμε την συνύπαρξη των MMM, των πεζών, των ποδηλάτων και των οχημάτων.

Η φετινή  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας θέλοντας να τονίσει  την σημασία των δρόμων για τη βιωσιμότητα της πόλης   με το σύνθημα  «our street our choice»,   καλεί του Δήμους  σε μια αστική αναδιοργάνωση με συμμετοχικές διαδικασίες που θα αναδείξουν και την ιδιαιτερότητα του κάθε αστικού συγκροτήματος.

Έτσι την εβδομάδα 16 με 22 Σεπτεμβρίου, μπορούν  να επιλεγούν  δρόμοι-χώροι,    λόγω του μεγέθους τους ή της θέσης τους ή του ρόλου τους γενικότερα  και να  αναδειχθούν μέσα από προτεινόμενες  Δράσεις ως πεδία  κοινωνικής επαφής και αναψυχής . 

Την ιδιαιτερότητα κάθε πόλης την έχουν διαμορφώσει  κοινωνικοί, οικονομικοί πολιτιστικοί αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες ενώ η  μέριμνα για τον αστικό δημόσιο χώρο είναι ένδειξη πολιτισμού και ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Η αξιοποίηση του μέσου και του χρόνου μεταφοράς  ως στοιχείου συμμετοχής στις διαδικασίες κοινωνικής ζωής  της πόλης , είναι απαραίτητο να αναδειχθεί εφόσον ούτως ή άλλως τα μεταφορικά δίκτυα είναι χώροι συναλλαγής,  είναι χώροι του αστικού  γίγνεσθαι. Ο μετασχηματισμός του χώρου για ώρες ή ημέρες μπορεί να δώσει ιδέες για αποτελεσματικότερη διαχείριση με  δράσεις που μπορούν να υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή σε όλη τη διάρκεια τους έτους.  Ετσι μπορούν  να προωθηθούν δράσεις για αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύοντας τον αστικό χώρο.

Οι δρόμοι της πόλης είναι  άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ιστορία της. Το οδικό δίκτυο είναι το κοινωνικό δίκτυο,  είναι η «ζωτική ροή» της. Ας αποδείξουμε  λοιπόν πως έχουμε αστική συνείδηση πως μπορούμε μέσω της ανάδειξης της φυσιογνωμίας  των δρόμων να προβάλουμε την κοινωνικότητα, και να επιτύχουμε  την ποιοτική αστική διαβίωση προς όφελός της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.

Σχετικοί σύνδεσμοι