Τα νέα της εταιρείας
3ο Διεθνές Διεπιστημονικό Καλοκαιρινό Σχολείο

Μεταξύ 13 και 18 Ιουλίου διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 3ο διεθνές διεπιστημονικό καλοκαιρινό σχολείο με τίτλο "from smart cities to engaged citizens" στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου EINS (http://internet-science.eu/summer-school-2014)

Ο στόχος του φετινού καλοκαιριού σχολείου είναι να ερευνήσει με μια διεπιστημονική προσέγγιση το σχεδιασμό εργαλείων που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) και αστικές παρεμβάσεις και μπορούν να υποστηρίξουν μια σειρά από τοπικές πρωτοβουλίες των πολιτών στις σύγχρονες πόλεις που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Εφαρμογές Έξυπνων πόλεων

2. Συμμετοχή στο αστικό σχεδιασμό

3. Τοπικές υβριδικές κοινότητες αντί για ασύρματα δίκτυα χρηστών

4. Συμπληρωματικά νομίσματα και τοπικές οικονομίες

Στα πλαίσια του καλοκαιρινού σχολείου θα μιλήσουν ειδικοί ερευνητές και επαγγελματίες όπως και ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόλου, κος Βασίλης Σγουρής και ακτιβιστές από το εξωτερικό και την Ελλάδα σε θέματα που αφορούν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη ζωή της πόλης.

Σε αυτό το πλαίσιο οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου θα προτείνουν τεχνικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της πόλης του Βόλου οι οποίες και θα παρουσιάστουν την τελευταία μέρα του σχολείου (18 Ιουλίου, 10:00-13:00) σε μία άτυπη επιτροπή αξιολόγησης από τοπικούς φορείς (3-4 ατόμων).

Ο σκοπός είναι αφενός να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο που θα δώσει κίνητρο στους μαθητές και από την άλλη να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς για τις δυνατότητες της τεχνολογίας και, γιατί όχι, να προσφέρουν ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδέες που θα μπορούσαν να γίνουν πράξη.

Σχετικοί σύνδεσμοι