Προκηρύξεις
Μέχρι τις 30/6/2014 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για την Πράξη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΣΑ Βόλου, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο» που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ),

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 30/6/2014 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

β) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το έργο στοχεύει στη προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης στο διευρυμένο Δήμο Βόλου με την υποστήριξη δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Πρωτογενούς Παραγωγής από 80 ωφελούμενους.

 Οι 80 ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στις δράσεις του Έργου για την:  

  • Απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων στην επιχειρηματικότητα (Κατάρτιση – Επιμόρφωση)
  • Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρήσεων (Συμβουλευτική Υποστήριξη).
  • Αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης και επιχορηγήσεων για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών

 Πληροφορίες & Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, αναλυτικές πληροφορίες και να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ ΑΕ), Λαχανά 5 - Λήμνου Βόλος τηλ: 24210 28251-2, φαξ 2421028255 και ηλ. Ταχυδρομείο secretariat@anevo.gr.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής, μπορεί να γίνεται μέχρι τις 30/6/2014, ώρες 9:00-14:00.

Κατεβάστε εδώ την περιληπτική πρόσκληση, την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής.

Σχετικοί σύνδεσμοι