Προκηρύξεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της πρόσκλησης για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου

Ανακοινώθηκε ο Πίνακας Προσωρινής Κατάταξης Υποψηφίων μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο»  της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Πίνακα πατώντας εδώ.
Σχετικοί σύνδεσμοι