Τα νέα της εταιρείας
Παρουσίαση του έργου «Διερεύνηση των Τρόπων Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας στον Ενιαίο Δήμο Βόλου»

Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου στη συνεδρίαση της 12/11/2012 όπου και δόθηκαν όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες για οτιδήποτε ανήκει στο Δήμο Βόλου. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Βόλου η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας θα γίνει με βάση τους τρεις παρακάτω άξονες 

1. Ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Δήμου
 • Παραχώρηση σε ευπαθείς ομάδες για επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Παραχώρηση για προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών

2. Εξοικονόμηση πόρων – Ιδιόχρηση 
 • Στέγαση υπηρεσιών 
 • Μείωση λειτουργικού κόστους

3. Επενδυτική αξιοποίηση 
 • Από το Δήμο με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
 • Από ιδιώτες 
 • Από συμπράξεις με τη συμμετοχή του Δήμου και ιδιωτών σε μικτά σχήματα

Επίσης,  προτάθηκε η δημιουργία μιας ΕΝΙΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για τα ακίνητα του Δήμου προκειμένου να: 
 • Συμπληρωθούν στοιχεία που λείπουν από εξουσιοδοτημένους χρήστες (με τα στοιχεία αρμοδιότητας κάθε Υπηρεσίας - διαρκής διαδικασία)
 • Κατηγοριοποιηθούν τα ακίνητα με τέτοιο τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών 
 • Γίνει ορατή και αξιοποιήσιμη από όλες τις Υπηρεσίες ανάλογα με το αντικείμενό τους (Διαφάνεια – Ανοικτή πρόσβαση στοιχείων προς αξιοποίηση) 
 • Δημιουργηθεί ένα Κέντρο συντονισμού (π.χ. αρμόδιος Αντιδήμαρχος)

Τέλος, επισημάνθηκε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βόλου πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι και ποιο περιουσιακό στοιχείο έχει καταπατηθεί το συντομότερο δυνατό και να γίνει κατανομή ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στις Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου, για την κάλυψη των νέων αναγκών του ενιαίου Δήμου (πχ. αξιοποίηση δασικών εκτάσεων, διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων). 

Σχετικοί σύνδεσμοι