Τα νέα της εταιρείας
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος INTERMEDIARIES

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων πολιτών σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η ΔΕΜΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΜΒ και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας διοργάνωσε τριήμερο εκπαιδευτικών εκδρομών για 7 Δημοτικά σχολεία της περιοχής στον υδροηλεκτρικό σταθμό Βόλου. 
Συγκεκριμένα, στις εκδρομές συμμετείχαν μικροί μαθητές από τα Δημοτικά σχολεία 22ο, 27ο & 28ο Βόλου, 8ο & 4ο Ν.Ιωνίας, Ιωλκού και Πορταριας.

Οι μαθητές συνοδεύονταν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων τους: Π. Κωστακόπουλο, Ι. Κωστούλα, Η. Κατσαρό, Ε. Ριζοπούλου, Ελ. Ζαχαριάδου, Γ. Παυλίδη, Η. Καραγιάννης, αντίστοιχα.
   
 
Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από την Δευτέρα 11 έως και την Τετάρτη 13 Απριλίου στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων.

Με πρωτοβουλία της ΔΕΜΕΚΑΒ, η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την διοργάνωση σειράς επισκέψεων των παραπάνω σχολείων στο Χημείο της ΔΕΥΑΜΒ εντός του προσεχούς μήνα.

Ανάμεσα στις άλλες δράσεις του δικτύου, αξίζει να αναφερθεί η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών των δημοτικών σχολείων της περιοχής στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Κατά τη σχολική περίοδο 2004-2005 με πρωτοβουλία της ΔΕΜΕΚΑΒ και με τη βοήθεια της Α βάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σχηματίστηκε μια ομάδα Σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκπροσωπήθηκαν από τους δασκάλους του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα Σχολεία αυτά τα παιδιά ασχολήθηκαν με το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με την Α Βάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας και τη ΔΕΥΑΜΒ, η ΔΕΜΕΚΑΒ διοργάνωσε μια σειρά επισκέψεων για τους μαθητές των Σχολείων σε χώρους όπως ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης και το χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΜΒ.

Παράλληλα η ΔΕΜΕΚΑΒ συνέταξε και διένημε ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό στους δασκάλους ως βοήθημα στην υλοποίηση του Μαθήματος και ως μοχλό για την παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων εργασίας από τους ίδιους.

Το υλικό αυτό διατίθεται για περαιτέρω ανανέωση και συμπλήρωση.

  • ΝΕΡΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • TRAINING MATERIAL FOR SCHOOL CHILDREN
  • Σχετικοί σύνδεσμοι