Τα νέα της εταιρείας
Τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αστική γεωργία διεκδικεί η ΑΝ.Ε.ΒΟ.

   Πρόταση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe - SEE) - Βιώσιμες πόλεις του αύριο: Αστική γεωργία (Farm & the City)", υπέβαλε η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Βόλου (ΑΝΕΒΟ).  
   Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαλείων και πολιτικών για την υποστήριξη της Αστικής Γεωργίας σε πόλεις και οικισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων και υποβαθμισμένων περιοχών των πόλεων με τη δημιουργία αστικών πάρκων γεωργίας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να μάθουν πώς να καλλιεργούν τα δικά τους προϊόντα και να παράγουν το δικό τους φαγητό.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες (Ιούλιος 2012 - Ιούνιος 2014) και ο συνολικός προϋπολογισμός για την ΑΝ.Ε.ΒΟ. είναι 120.000,00 ευρώ, (το 85% θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους και το 15% από εθνικούς πόρους - Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας).
   Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΑΝ.Ε.ΒΟ. κ. Δημ. Δερβένης πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα, καθώς το τελευταίο διάστημα αναπτύσσονται και πάλι, αρκετές πρωτοβουλίες για την γεωργική αξιοποίηση του αστικού χώρου, έτσι ώστε οι κάτοικοι να προμηθεύονται φρέσκα προϊόντα άμεσα και με χαμηλό κόστος, ενώ δημιουργούνται θέσεις εργασίας και πρασινίζουν οι μεγαλουπόλεις. Αυτή η γεωργία διακρίνεται από την αγροτική, καθώς είναι πλήρως ενσωματωμένη στο αστικό, οικονομικό και οικολογικό σύστημα των πόλεων".
   Η πρόταση κατατέθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) που αναλαμβάνει επικεφαλής του έργου. Ως εταίροι συμμετέχουν, εκτός από την ΑΝ.Ε.ΒΟ., η Περιφέρεια Rimini (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο του Szeged (Ουγγαρία), το Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης Kranj (Σλοβενία), το Πανεπιστήμιο του Tragoviste (Ρουμανία), η Ένωση Επιχειρήσεων Βάρνας (Βουλγαρία), το Εθνικό Ίδρυμα Ανάπτυξης Ρουμανίας, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο του Novisad (Σερβία).  
   Το προτεινόμενο έργο διακρατικής συνεργασίας "Βιώσιμες πόλεις του αύριο: Αστική γεωργία" εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ευρωπαϊκή Νοτιοανατολική Συνεργασία - προώθηση ενός ισορροπημένου προτύπου ελκυστικών και προσβάσιμων περιοχών ανάπτυξης" και εστιάζει στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων & ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης προκειμένου να αναδειχτεί η αστική γεωργία ως ένα εργαλείο για την αστική αναγέννηση, την περιβαλλοντική βελτίωση, την κοινωνική συνοχή και απασχόληση, και την ασφάλεια τροφίμων. Το έργο υποστηρίζει τον στόχο της προτεραιότητας 4, του παραπάνω προγράμματος, που είναι η προώθηση της βιώσιμης αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης οικισμών και είναι σύμφωνες με τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισαβώνας και του Γκέτεμπόργκ (ενίσχυση της απασχόλησης, και της προστασίας του περιβάλλοντος, ως μέσα μιας αειφόρου οικονομίας με προσανατολισμό την ανάπτυξη).
   Τούτων δεδομένων, η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση της αστικής γεωργίας στον αστικό σχεδιασμό, καθώς επίσης στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τις επενδύσεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές και την πολιτική. Ακόμη, θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και θα βελτιώσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες των πόλεων, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει την παραγωγή ασφαλών και βιολογικών προϊόντων για τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την ανάπτυξη αλυσίδας προσφοράς τροφίμων για τα αστικά προϊόντα γεωργίας σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.
   Αναλυτικότερα, στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
- Η ενθάρρυνση ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, άνεργοι, κλπ) στην κοινωνία, προσφέροντας τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη γεωργική παραγωγή που θα λάβει χώρα μέσα και γύρω από την πόλη.
- Η δημιουργία δεσμών και συνεργασιών μεταξύ μητροπολιτικών περιοχών και περιφερειακών οικισμών, δημιουργώντας ένα δίκτυο προσφοράς τροφίμων για τοπικά προϊόντα.
- Η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στις ευρωπαϊκές πόλεις με τη δημιουργία ανοιχτών χώρων που θα χρησιμοποιούνται ως γεωργικές εκτάσεις, χρησιμοποιώντας μόνο οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιολογικά προϊόντα.
- Η ευαισθητοποίηση των αρχών της πόλης, και των πολιτών για τα οφέλη που έχει η αστική γεωργία στο περιβάλλον, στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια των τροφίμων, την απασχόληση και την αστική ανάπλαση.
- Η αναζωογόνηση των αστικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ή η χρήση τους επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον της πόλης.
- Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των εταίρων του έργου, για θέματα Αστικής Γεωργίας.
- Η ενσωμάτωση της αστικής καλλιέργειας στις περιφερειακές και τοπικές πολιτικές.
- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης όσο αναφορά την αστική χρήση γης.

Σχετικοί σύνδεσμοι