Τα νέα της εταιρείας
Η ΔΕΜΕΚΑΒ στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου MMOVE στην Ιταλία για τη Βιώσιμη Κινητικότητα σε μικρές και μεσαίες Ευρωπαϊκές πόλεις

H Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ), ως εταίρος του έργου MMOVE (Διαχείριση της Κινητικότητας στην Ευρώπη - Αλλάζοντας Πρότυπα Κινητικότητας) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C, συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Reggio Emilia της Ιταλίας από την Τρίτη 31 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009,

Στόχος του Έργου MMOVE είναι η εξέταση πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε Ευρωπαϊκές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (50.000 - 250.000 κάτοικοι) για τον εντοπισμό επιτυχημένων παραδειγμάτων και η προσπάθεια εφαρμογής τους στις πόλεις εταίρους του έργου. Η αξιολόγηση της όλης προσπάθειας μπορεί στη συνέχεια να αποτελέσει οδηγό και για άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου σε 1.900.000 Ευρώ και ο προϋπολογισμός της ΔΕΜΕΚΑΒ περίπου σε 190.000 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς και 15% από εθνικούς πόρους. Η έναρξη του έργου τυπικά έγινε το Νοέμβριο 2008 και η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 36 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι:

 1. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών από όλη την Ευρώπη σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας σε μικρές και μεσαίες πόλεις και συγκεκριμένα στους τομείς: α) διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, β) μέσα μαζικής μεταφοράς, γ) ευαισθητοποίηση των πολιτών για αλλαγή συμπεριφοράς.
 2. Η εξέταση σε βάθος -με επιτόπου επισκέψεις σε πόλεις- και η ανάλυση περιορισμένου αριθμού επιτυχημένων πρακτικών.
 3. Η αξιολόγηση των επιτυχημένων αυτών πρακτικών για να εντοπιστούν οι παράγοντες που τις καθιστούν εφαρμόσιμες και σε άλλες πόλεις, ώστε οι εταίροι του Έργου να επωφεληθούν από την ανάπτυξη κοινών μεθόδων για την εφαρμογή τους στο δικό τους χώρο.
 4. Η ωρίμανση καινοτόμων μεθόδων για τις μεσαίες πόλεις, ώστε να παράγουν νέες, περισσότερο αποδοτικές πολιτικές σε θέματα αστικών μετακινήσεων, ιδιαίτερα με λύσεις χαμηλού κόστους που μπορούν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών για τον τρόπο μετακίνησής τους στην πόλη.
 5. Η παροχή σε μικρούς και μεσαίους δήμους ενός εργαλείου το οποίο να συνηγορεί στις ανάγκες διαχείρισης κινητικότητας του κάθε δήμου προς της περιφερειακές αρχές, παρέχοντας έτσι προτάσεις πολιτικής.
 6. Η δημιουργία ενός εργαλείου με κατευθύνσεις για τη βιώσιμη διαχείριση της κινητικότητας σε μικρούς και μεσαίους δήμους σε όλη την Ευρώπη, που θα βελτιώνει τη συνοχή των πολιτικων και του σχεδιασμού θεμάτων κινητικότητας με τον εντοπισμό των τοπικών αναγκών και των λύσεών τους.

Τις δέκα πόλεις εταίρους καλωσόρισε ο Δημοτικός σύμβουλος της Reggio Emilia κ. Paolo Gadolfi, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη της συνάντησης. Οι εταίροι παρουσίασαν τις πόλεις τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε θέματα αστικών μετακινήσεων, αλλά και κάποια καλά παραδείγματα πολιτικών που έχουν εφαρμόσει τοπικά.
Πιο συγκεκριμένα, οι οικοδεσπότες της συνάντησης, η πόλη Reggio Emilia (Ιταλία) των 165.000 κατοίκων, παρουσίασε το βραβείο που τους έχει απονεμηθεί ως η πιο φιλική προς το ποδήλατο πόλη, παρουσιάζοντας το σχεδιασμό τους για 140 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμου στην πόλη, την προώθηση του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και τις δράσεις τους για το δανεισμό και τη χρήση δημοτικών ποδηλάτων. Επίσης, παρουσίασαν μικρά ηλεκτροκίνητα Δημοτικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται στο κέντρο της πόλης για εργασίες του Δήμου ή νοικιάζονται από ιδιώτες με σκοπό τη μείωση των ρύπων.

 • Η περιφέρεια της Marche (Ιταλία) παρουσίασε την δημιουργία ενός παρατηρητηρίου αστικών μετακινήσεων με χαρακτήρα μόνιμου θεσμού, το οποίο απαρτίζεται από 40 ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με σκοπό την καταγραφή των αναγκών και την χάραξη πολιτικών.
 • Η πόλη Brighton & Hove (Μ. Βρετανία) των 250.000 κατοίκων παρουσίασε μια έξυπνη συσκευή ενημέρωσης των χρηστών του αστικού λεωφορείου η οποία αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές πινακίδες που προβάλλουν τις διελεύσεις των αστικών λεωφορείων.
 • Η πόλη Girona (Ισπανία) των 127.000 κατοίκων παρουσίασε το σχέδιο περιορισμού των αυτοκινήτων στην πόλη με την διαμόρφωση χώρων για τους πεζούς και τα ποδήλατα, αλλά και με την πολιτική ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς μειώνοντας τις τιμές εισιτηρίου των αστικών λεωφορείων για τις ηλικίες από 6-18 και άνω των 60 ετών.
 • Η πόλη Ulm (Γερμανία) των 120.000 κατοίκων παρουσίασε την εμπειρία της από την κατασκευή και επέκταση των γραμμών του συστήματος τραμ.
 • Η πόλη της Καβάλας των 63.000 κατοίκων παρουσίασε τις δράσεις της που αφορούν στην μελέτη της κυκλοφορίας, στην πεζοδρόμηση οδών και στην αστυνόμευση των χώρων στάθμευσης.
 • Η πόλη Varberg (Σουηδία) των 60.000 κατοίκων παρουσίασε μια επιτυχημένη καμπάνια προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου από τους μαθητές αλλά και της διαδρομής από το σπίτι στο σχολείο με τα πόδια.
 • Η πόλη Molndal (Σουηδία) των 60.000 κατοίκων παρουσίασε μια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σε 13.000 νοικοκυριά για τους εναλλακτικούς και πιο φιλικούς περιβαλλοντικά τρόπους μετακίνησης στην πόλη.
 • Η πόλη Razlog (Βουλγαρία) παρουσίασε τα βήματά τους προς την υλοποίηση του γενικού σχεδίου οργάνωσης της κυκλοφορίας στην πόλη.
 • Η πόλη του Βόλου στη συνάντηση εκπροσωπήθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο της ΔΕΜΕΚΑΒ κ. Χαράλαμπο Σκυργιάννη, τον Διευθυντή της ΔΕΜΕΚΑΒ κ. Βασίλη Σγουρή και το στέλεχος της ΔΕΜΕΚΑΒ κ. Ιωάννη Παπαθεοχάρη,. Παρουσιάστηκε η στρατηγική του Δήμου για τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και υλοποιείται σταδιακά με την επέκταση των πεζοδρομήσεων και της ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, την υλοποίηση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και τον σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου, εξασφαλίζοντας νέους χώρους για την ήπια μετακίνηση στην πόλη και την ανεμπόδιστη ροή της κυκλοφορίας στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Επίσης, τη δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με την βελτίωση της εξυπηρέτησης από τα αστικά λεωφορεία, δίνοντας προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως και την προώθηση της μελέτης τραμ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα. Τέλος, τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, με αποκορύφωμα την Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και τις ευρωπαϊκές εβδομάδες κινητικότητας.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Girona της Ισπανίας τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι