Ημερίδες
Η ΔΕΜΕΚΑΒ σε διαπεριφερειακή ημερίδα στην Ιταλία για τη Βιώσιμη Κινητικότητα σε μικρές και μεσαίες Ευρωπαϊκές πόλεις

Από την Τρίτη 31 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ) πρόκειται να συμμετέχει στη διακρατική εναρκτήρια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Reggio Emilia της Ιταλίας ως εταίρος του Έργου MMOVE (Διαχείριση Κινητικότητας στην Ευρώπη - Αλλάζοντας τα Πρότυπα Κινητικότητας), στο πλαίσιο του Προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικότερος στόχος του Έργου είναι η ανταλλαγή πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και η βελτίωση του επιπέδου γνώσης και ενημέρωσης σε καινοτομίες διαχείρισης κινητικότητας σε ευρωπαϊκές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (50.000 – 250.000 κάτοικοι), μέσω της ανάλυσης, επί τόπου παρακολούθησης και εφαρμογής σε κάθε πόλη εταίρο αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών.
Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι:

  1. Ο εντοπισμός και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από όλη την Ευρώπη σε θέματα πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε μικρές και μεσαίες πόλεις όπως για την αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών ιδιωτικών αυτοκινήτων με σκοπό τη μείωσή του αριθμού των Ι.Χ. και την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς.
  2. Η έρευνα σε βάθος - μέσω επισκέψεων σε πόλεις– για την αναζήτηση περιορισμένου αριθμού πετυχημένων πρακτικών σχετικά με εκστρατείες επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών/χρηστών και μέτρα για τη ρύθμιση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας αλλά και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
  3. Η αξιολόγηση των πετυχημένων αυτών πρακτικών ώστε να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που τις καθιστούν εφαρμόσιμες στην πόλεις – εταίρους του Έργου. Με αυτό τον τρόπο όλες οι εταίροι θα επωφεληθούν με την ανάπτυξη κοινών μεθόδων για την εφαρμογή επιτυχημένων πολιτικών και μέτρων που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα σε αστικό περιβάλλον.
  4. Η ωρίμανση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης της κινητικότητας για τις μεσαίες πόλεις ώστε να παράγουν νέες και περισσότερο αποδοτικές πολιτικές σχετικά με θέματα αστικών μετακινήσεων.  Η ανάλυση και η ανταλλαγή αυτών εστιάζει περισσότερο σε περιπτώσεις που απαιτούνται χαμηλές επενδύσεις οι οποίες όμως έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην κατεύθυνση της αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών σχετικά με τα πρότυπα μετακίνησης.
  5. Η παροχή σε μικρούς και μεσαίους δήμους ενός εργαλείου το οποίο να συνηγορεί στις ανάγκες διαχείρισης κινητικότητας του κάθε δήμου προς της περιφερειακές αρχές, παρέχοντας έτσι προτάσεις πολιτικής.
  6. Η δημιουργία ενός βιώσιμου εργαλείου το οποίο θα στηρίζει όσους χαράζουν πολιτική προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού διαχείρισης κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη, βελτιώνοντας την συνοχή της πολιτικής και του σχεδιασμού θεμάτων κινητικότητας αυξάνοντας τον εντοπισμό των τοπικών αναγκών και των λύσεών τους.
    Επικεφαλής εταίρος είναι η πόλη της Reggio Emilia (Ιταλία) και συμμετέχουν η περιφέρεια της Marche (Ιταλία) και οι πόλεις Brighton & Hove (Μ. Βρετανία), Girona (Ισπανία), Molndal και Varberg (Σουηδία), Ulm (Γερμανία), Bydgoszcz (Πολωνία), Razlog (Βουλγαρία) και Καβάλα.

Στην συνάντηση θα παραστούν και θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο Βόλου οι κύριοι Χαράλαμπος Σκυργιάννης, Αντιπρόεδρος της ΔΕΜΕΚΑΒ και Δημοτικός Σύμβουλος, Βασίλης Σγουρής, Διευθυντής της ΔΕΜΕΚΑΒ και Ιωάννης Παπαθεοχάρης, στέλεχος της ΔΕΜΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκειά της θα συζητηθούν οργανωτικά θέματα που αφορούν το έργο θα γίνουν επιτόπου επισκέψεις στην πόλη της Reggio Emilia αλλά και θα παρουσιαστούν οι εμπειρίες, οι προβληματισμοί και οι σχεδιασμοί κάθε εταίρου σχετικά με την βιώσιμη κινητικότητα στον αστικό ιστό κάθε πόλης.
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (100.225,05€) και 15% από εθνικούς πόρους (17.686,78€). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.859.321,23€ και ο προϋπολογισμός της ΔΕΜΕΚΑΒ ανέρχεται σε 117.911,83€. Η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται 36 μήνες ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι