Τα νέα της εταιρείας
Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος P.E.E.S. - «Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης στα Σχολεία»

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος PEES, το οποίο ξεκίνησε την 15η Οκτωβρίου 2008 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Intelligent Energy - Europe» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΔΕΜΕΚΑΒ συμμετείχε στην συνάντηση που έγινε στις 29 και 30 Ιανουαρίου στην Αγγλία για την πρόοδο του προγράμματος.
   
Ο κύριος σκοπός του έργου PEES είναι η ευαισθητοποίηση  των μαθητών των λυκείων (ηλικίας 15-18 ετών), αλλά και των καθηγητών τους, σε θέματα που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Οι συμμετέχοντες στο έργο προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία και Ελλάδα.

Τα συμπεράσματα του προγράμματος PEES θα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν και να αναπαραχθούν σε άλλα σχολεία στο μέλλον.  Η ενέργεια και η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος PEES θα είναι να κάνει τους ανθρώπους από νεαρή ηλικία να συμπεριφέρονται με υπεύθυνο περιβαλλοντικό τρόπο και στην περίπτωσή μας εξοικονομώντας ενέργεια. Διάφορα παραδοτέα τα οποία δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό όπως βιβλιαράκια για την ενέργεια και εργαλεία για την διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης από τους μαθητές του σχολείου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα προς μίμηση και από άλλα σχολεία που θα ήθελαν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους σε ενεργειακά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος του προγράμματος και δόθηκαν οι κατευθύνσεις για τις μελλοντικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενου μήνες.  Μία από αυτή περιλαμβάνει την εκπαίδευση των μαθητών και καθηγητών για να εκπονήσουν μία ενεργειακή επιθεώρηση στο σχολείο τους.  Το προσωπικό της ΔΕΜΕΚΑΒ θα βοηθήσει σε αυτήν την διαδικασία με το εξειδικευμένο προσωπικό του.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο PEES βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.pees-project.eu/

Σχετικοί σύνδεσμοι