Τα νέα της εταιρείας
Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΝΕΡΓΕΙΑ 21

Η ΔΕΜΕΚΑΒ φιλοξένησε την Πέμπτη και Παρασκευή 22-23 Ιανουαρίου 2009, στο Βόλο, διεθνή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου διακρατικής συνεργασίας ENERGY 21.

Το έργο ENERGY 21 εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», στο οποίο την περιοχή του Βόλου εκπροσωπεί η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ). 
    
 Συντονιστής του έργου είναι η επαρχία της Χουέλβα της Ισπανίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι η επαρχία του Teramo και το Πανεπιστήμιο της LAquila της Ιταλίας, η Ένωση Φορέων Μαύρης Θάλασσας με έδρα τη Βάρνα της Βουλγαρίας, το Κέντρο Ενέργειας της Περιφέρειας Kaunas της Λιθουανίας και η Αναπτυξιακή Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της ενέργειας σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και η καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης των περιοχών αυτών. Στόχος είναι η προώθηση της ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, με την ενθάρρυνση της εμπλοκής όλων των σχετιζόμενων φορέων. Πρότυπο και οδηγό αποτελούν οι αρχές της Τοπικής Ατζέντας 21 (Local Agenda 21).

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τους εταίρους τα ενεργειακά δεδομένα των περιοχών τους και έγινε αξιολόγησή τους με στόχο να εντοπισθούν τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή σε θέματα ενέργειας, οι παράγοντες που εμποδίζουν την ορθολογική διαχείρισή της, αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης εφαρμογών για την εξοικονόμηση και την προώθηση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στα πλαίσια αυτά τονίσθηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να παίξουν τα περιφερειακά ενεργειακά κέντρα για την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών.

Στην περιοχή μας, η ΔΕΜΕΚΑΒ, με τη λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Θεσσαλίας, έχει αναπτύξει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας τα τελευταία 14 χρόνια, που αφορούν:
Την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τον ενεργειακό σχεδιασμό του Νομού Μαγνησίας, με στόχο την εξοικονόμηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Την προώθηση υλοποίησης σημαντικών πρωτοποριακών έργων στην περιοχή, όπως ο σχεδιασμός και αδειοδότηση τεσσάρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, από τους οποίους υλοποιήθηκε από τη ΔΕΥΑΜΒ ο ένας στο Σαρακηνό και λειτουργεί από το 1999, την υλοποίηση και λειτουργία από το 2007 της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ΧΥΤΑ.
Τον σχεδιασμό παρεμβάσεων σε Δημοτικά κτίρια και σχολεία για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, με άμεσα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Σχετικοί σύνδεσμοι