Τα νέα της εταιρείας
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ (Σ.Α.Λ.)

Στα πλαίσια του Σχεδίου Αντιμετώπισης Λειψυδρίας (Σ.Α.Λ.), στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση ικανών ποσοτήτων καλής ποιότητας πόσιμου νερού μέσω:

  • της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ορθολογικής χρήσης του νερού.
  • του περιορισμού της σπατάλης
  • της προσαρμογής των υδρευτικών αναγκών στα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα

Η ΔΕΜΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΜΒ ανέλαβε τη φιλοξενία και κατασκευή της ιστοσελίδας του Σχεδίου, καθώς και την ενημερωσή της με τα απαραίτητα στοιχεία - εργαλεία, για την ευαισυητοποίηση του κοινού στο σημαντικό πρόβλημα της λειψυδρίας.

Την ιστοσελίδα μπορείτε να την δείτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΜΒ.

Σχετικοί σύνδεσμοι