Συνέδρια
Τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HERMES

   Από 5 έως 8 Οκτωβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε στην Βαϊμάρη της Γερμανίας το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HERMES (Πολιτισμός και Νέα Μέσα για τη Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη). Το θέμα του τελικού συνεδρίου ήταν «Κληρονομιά & Νέα Μέσα στην Ευρώπη - Συμβάλλοντας στην Ενσωμάτωση και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Η ΔΕΜΕΚΑΒ, ως εταίρος του προγράμματος, συμμετείχε στο συνέδριο με αντιπροσωπεία τριών ατόμων, τους Βασίλη Σγουρή (Διευθυντής ΔΕΜΕΚΑΒ), Ευφροσύνη Κουτσιανά (Τμήμα Σχεδιασμού & Προγραμμάτων) και Φίλιππο Καλογιάννη (Τμήμα Πολυμέσων). Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν από κάθε εταίρο τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τοπική υλοποίηση του προγράμματος.
 
 
Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) του προγράμματος, όπως συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, έγινε και η πρώτη ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ των μελών του Δικτύου Πολιτιστικού Ραδιοφώνου (Heritage Radio Network).

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι επίσημες εργασίες του Συνεδρίου.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν: Συντονισμός, Επιστημονικό Πλαίσιο-Μελέτες, Ηλεκτρονικά Μέσα σε Μουσεία, Δίκτυο Πολιτιστικού Ραδιοφώνου, Θερινά Σχολεία, Πολιτισμός & Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των θεματικών αυτών ενοτήτων έγιναν τέσσερις παρουσιάσεις για την περιοχή του Βόλου.
 
Η πρώτη (Β.Σγουρής) αφορούσε την παρουσίαση των πολιτιστικών στρατηγικών που εφαρμόστηκαν στην πόλη του Βόλου κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και το πλαίσιο της τοπικής υλοποίησης του προγράμματος.

Η δεύτερη (Φ.Καλογιάννης) αφορούσε την πολιτιστική ιστοσελίδα www.i-politismos.gr που αναπτύχθηκε από τη ΔΕΜΕΚΑΒ στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για το πρόγραμμα και μίλησε για τις προοπτικές συνέχισής της και μετά το πέρας του προγράμματος.
   
 
Η τρίτη (Ε.Κουτσιανά) αφορούσε τις διαδικασίες του στρατηγικού πολιτιστικού σχεδιασμού, αντλώντας παραδείγματα από την περίπτωση του Βόλου.
   Η τέταρτη παρουσίαση (H.Fischer) αφορούσε τα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου που διοργανώθηκε από τη ΔΕΜΕΚΑΒ στο Βόλο την περίοδο 25 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε επίσης και ο Σπύρος Μερκούρης, ο οποίος μίλησε για το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου έγινε ξενάγηση στο Μουσείο Wieland, στα περίχωρα της Βαϊμάρης . Πρόκειται για Μουσείο του οποίου η δημιουργία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα και στο οποίο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στην παρουσίαση των εκθεμάτων.
 
 
Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν ένα πρότυπο ηλεκτρονικό σύστημα ξενάγησης που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το μουσείο. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και σε άλλους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιοχής, όπως το συνεδριακό κέντρο Maloca Auerworld που διακρίνεται για τον πρωτοποριακό του σχεδιασμό.

Η αντιπροσωπεία της ΔΕΜΕΚΑΒ, μέσω των παρουσιάσεων και των συζητήσεων με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος, είχε την ευκαιρία να δει πως υλοποιήθηκε το πρόγραμμα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, όπως στην Πολωνία, στην Βουλγαρία, στην Κροατία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία και στη Γερμανία.
   
 
Επίσης, συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων του προγράμματος το θέμα της μελλοντικής ανάπτυξης νέων συνεργασιών σε θέματα πολιτισμού. 

Σχετικοί σύνδεσμοι