Τα νέα της εταιρείας
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Απο το Σάββατο 26 Αυγούστου εώς τη Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου έγινε το Θερινό Σχολείο με θέμα «Τα Μουσεία του μέλλοντος και το μέλλον της εργασίας στα Μουσεία: Προετοιμάζοντας το Μουσείο των Αργοναυτών στο Βόλο»,στο κτίριο του Δημοτικού ΙΕΚ, Ρ. Φεραίου - Χείρωνος από τη ΔΕΜΕΚΑΒ. Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου HERMES (Πολιτιστική Κληρονομιά και Νέα Μέσα για τη Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IIIΒ CADSES.

Στόχος του Θερινού Σχολείου, ήταν να παρουσιάσει τις σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό Μουσείων με τη χρήση νέας τεχνολογίας και διαδραστικών εφαρμογών και να εξετάσει τις νέες ειδικότητες και εκπαίδευση που απαιτούνται για τη λειτουργία των Μουσείων στον 21ο αιώνα. 
    
Το θέμα του Θερινού Σχολείου έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη του Βόλου με την προοπτική λειτουργίας τριών νέων Μουσείων: του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, του Μουσείου της Πόλης στις παλιές καπναποθήκες Παπάντου και του Μουσείου των Αργοναυτών στο θεματικό πάρκο του Πεδίου Άρεως.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Β Μέρους του Θερινού Σχολείου, στο διάστημα από 28/8 έως 1/9/2006, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας πάνω σε θέματα που αφορούν τον Σχεδιασμό του Μουσείου των Αργοναυτών.
Βάση και αφετηρία των εργασιών της ομάδας ήταν οι εισηγήσεις των ειδικών που παρουσιάστηκαν το σαββατοκύριακο (26-27/8/2006), σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε Μουσεία. Η ομάδα εργάστηκε υπό την καθοδήγηση των Hatto Fischer (ΠΟΙΕΙΝ & ΠΡΑΤΕΙΝ) και Stacy Koumbis (Ελληνικό Μουσείου του Σικάγο).

Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν σπουδαστές του ΔΙΕΚ Βόλου, απόφοιτοι της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων και, τέλος, μέλη της ΔΕΜΕΚΑΒ.
 
 
Σκοπός της ομάδας εργασίας ήταν η σύνταξη πρότασης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Μουσείου για την Αργοναυτική Εκστρατεία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η Ενότητα είχε τη μορφή σεμιναρίου. Συγκεκριμένα, περιλάμβανε την παρουσίαση παραδειγμάτων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με την ανάπτυξη και την παρουσίαση εκθεμάτων με την βοήθεια των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών. Επίσης, περιλάμβανε τη διατύπωση και την ανάλυση προτάσεων πάνω σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου Μουσείου για τους Αργοναύτες. Τα θέματα που διερευνήθηκαν ήταν: η σχέση του Μουσείου με την πόλη, η φιλοσοφία και η αποστολή του Μουσείου, η μεθοδολογία ανάπτυξής του, το κοινό και οι ομάδες-στόχοι, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει, καθώς και θέματα διοίκησης και λειτουργίας του Μουσείου. Επίσης, έγινε και μια αξιόλογη πρώτη προσπάθεια για την αρχιτεκτονική προσέγγιση του Μουσείου μέσα στο χώρο του θεματικού πάρκου.   
 
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του θερινού Σχολείου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, συνοψίζεται σε θεματικές ενότητες προτάσεων που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Μουσείου των Αργοναυτών.

Ανάλυση Προτάσεων

Θεματική ενότητα 1: Σχέση του Μουσείου των Αργοναυτών με την Πόλη

(Ευφροσύνη Κουτσιανά, Χωροτάκτης, ΔΕΜΕΚΑΒ)
Τα τρία νέα Μουσεία που θα δημιουργηθούν, το Μουσείο Ιστορίας της Πόλης, το Μουσείο των Αργοναυτών και το Βιομηχανικό Μουσείο του Τσαλαπάτα, μαζί με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μεταξιού, θα αποτελέσουν κομβικά σημεία του δικτύου Μουσείων της πόλης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία δικτύου Μουσείων είναι η φυσική διασύνδεση τους, αλλά και η διασύνδεσής τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Η φυσική διασύνδεση των Μουσείων αναφέρεται στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά με τη δημιουργία φυσικών δικτύων υποδομής ήπιας κυκλοφορίας, δηλαδή πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που θα τα συνδέουν μεταξύ τους.
   
 
Για τη δημιουργία αυτής της υποδομής θα αξιοποιηθεί το ήδη υπάρχον σύστημα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, με την προσθήκη συνδέσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την εξασφάλιση της συνέχειας του. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο θέμα της σήμανσης της διαδρομής με τρόπο σαφή και ελκυστικό.
Προτείνεται να τοποθετηθούν ειδικοί πίνακες σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής, με χάρτες που θα δείχνουν το σημείο της πόλης στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης, την απόσταση του από το πλησιέστερο Μουσείο, την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει σε αυτό, καθώς και λίγες πληροφορίες για το μουσείο προς το οποίο κατευθύνεται. Αν μάλιστα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί πίνακες, οι δυνατότητες παροχής πληροφοριών αυξάνονται. Επίσης, σημαντικά κτίρια της πόλης πρέπει να επισημαίνονται, ενώ η περιήγησή των επισκεπτών μέσα στην πόλη πρέπει να ακολουθεί ενδιαφέρουσες διαδρομές. Στόχος είναι, αφενός η διατήρηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών των μουσείων καθ όλη τη διάρκεια της διαδρομής από το ένα μουσείο στο άλλο και, αφετέρου, η προσέλκυση νέων επισκεπτών κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Ένας βασικός λόγος για τον οποίο προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στο Μουσείο των Αργοναυτών είναι ότι πρόκειται για ένα Μουσείο που θα είναι αφιερωμένο σε ένα Μύθο. Επομένως, ελλείψει συγκεκριμένων ευρημάτων και υλικών αντικειμένων, θα επιχειρηθεί να αποδοθεί ο Μύθος με τη βοήθεια των νέων μέσων της τεχνολογίας.
Πέρα όμως από τη χρήση των σύγχρονων διαδραστικών μέσων μέσα στους χώρους των Μουσείων, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η διασύνδεση των Μουσείων μεταξύ τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Δηλαδή η μεταξύ τους δικτύωση, που θα τους επιτρέπει τη χρήση κοινών εργαλείων - εφαρμογών, με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση. Τα εργαλεία αυτά θα επιτρέπουν, για παράδειγμα, τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, απάντησης σε ερωτήματα, διαχείρισης της ροής των επισκεπτών, κλπ. και θα πρέπει να αναπτυχθούν ως εφαρμογές κοινής χρήσης σε ένα εσωτερικό δίκτυο μεταξύ των μουσείων (Wide Area Network).

Πρώτα από όλα όμως, βασικό είναι να γίνει λεπτομερής καταγραφή και ομοιογενής ψηφιοποίηση όλων των αντικειμένων των μουσείων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό. Έτσι θα δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες βάσεις δεδομένων που θα επιτρέπουν την ενιαία διαχείριση και την από κοινού προβολή των Μουσείων.

Θεματική ενότητα 2: Το περιεχόμενο του Μουσείου - Η ροή πληροφοριών μέσα στο Μουσείου

(Ελένη Καλλιτζάντζη, Συντηρητής Έργων Τέχνης - Επιμέλεια Εκθέσεων, ΔΙΕΚ)
Η διάταξη των χώρων του Μουσείου καθορίζει και τη ροή των πληροφοριών μέσα στο Μουσείο. Η διάταξη που προτείνεται είναι η εξής:

Αίθουσα των Ηρώων
Στην αίθουσα αυτή, με τη βοήθεια νέων μέσων εικόνας και ήχου, θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία της εκστρατείας και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων εκείνων των εποχών. Στην αίθουσα αυτή θα παρουσιάζονται οι Αργοναύτες και η ιστορία τους.
Επίσης, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες (ιδίως στα παιδιά) να «διαλέξουν τον ήρωά τους». Στο τέλος της αίθουσας θα υπάρχει μικρό βεστιάριο με ενδύματα της εποχής, τα οποία θα μπορούν να φορούν οι επισκέπτες κατά την διάρκεια της περιήγησής τους στους χώρους του Μουσείου.

Αίθουσα της Αργούς
Πρόκειται για την αίθουσα όπου θα εκτίθεται το ανακατασκευασμένο σκάφος της Αργούς, το σημαντικότερο από τα εκθέματα του Μουσείου.
Οι πληροφορίες που θα δίνονται σε αυτή την αίθουσα είναι τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών γύρω την ναυπήγηση των πλοίων και τη ναυσιπλοΐα εκείνη την εποχή.
Ειδικότερα, στην αίθουσα αυτή θα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε η Αργός. Επίσης θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό των κωπηλατών, τη ζωή πάνω στο πλοίο, τις απαιτούμενες προμήθειες για το ταξίδι, κλπ.
Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα αντίγραφο κωπηλατικό μηχάνημα, ώστε να κατανοήσουν την δυσκολία του χειρισμού ενός τέτοιου σκάφους και τις απαιτήσεις του.
Τέλος, θα παρέχονται οδηγίες - συμβουλές ορθής ναυσιπλοΐας. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται μάλιστα και η ανάρτηση ειδικού φωτεινού πίνακα που θα δείχνει τους αστερισμούς με βάσει των οποίων προσανατολίζονταν τότε οι Αργοναύτες, αλλά και οι οποίοι χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα από τους σύγχρονους ναυτικούς.

Αίθουσα το Ταξιδιού
Η αίθουσα αυτή θα επιτρέψει στους επισκέπτες να ακολουθήσουν τα βήματα των Αργοναυτών στο μακρύ ταξίδι της εκστρατείας τους.
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση είναι, στις στάσεις του ταξιδιού, οι επισκέπτες ωα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν να ξετυλίγεται η προσωπική πορεία του ήρωα που έχουν επιλέξει ή μέσω συγκεκριμένων επιλογών που θα τους δίνονται να μπορούν να αλλάξουν την έκβαση του Μύθου. Παράλληλα, σε κάθε στάση, οι επισκέπτες θα μπορούν να «σταμπάρουν» ειδικά δελτία - κάρτες με το όνομα της στάσης-προορισμού από το οποία περνάνε. Αυτό μπορεί να γίνει με ειδικά αυτοκόλλητα που θα απεικονίζουν την κάθε στάση και σκοπό θα έχουν να δείξουν το ιστορικό της διαδρομής που επέλεξε να ακολουθήσει ο κάθε επισκέπτης, αλλά και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μικρών επισκεπτών.
Για να εξυπηρετηθεί αυτός ο τρόπος περιήγησης των επισκεπτών, η αίθουσα μπορεί να περιέχει κινητούς τοίχους που θα δημιουργήσουν ξεχωριστά δωμάτια. Καθένα από τα δωμάτια αυτά θα αντιπροσωπεύει τις στάσεις του ταξιδιού και θα διακρίνονται από ειδικά εφε φωτισμού και σκηνικά που θα δημιουργούν την επιθυμητή ατμόσφαιρα.
Στο τέλος του ταξιδιού, προτείνεται η ανάρτηση σε κινούμενο τοίχο, ειδικού φωτεινού πίνακα ο οποίος θα απεικονίζει το ταξίδι των Αργοναυτών με όλες τις στάσεις του και φωτογραφίες των αντίστοιχων λιμανιών, όπως είναι σήμερα.

Αίθουσα των Ερμηνειών
(η επίδραση του Μύθου - παρόμοιες εκστρατείες)
Η αίθουσα αυτή έχει ως σκοπό να βάλει τον επισκέπτη να σκεφτεί γύρω από το Μύθο. Να δείξει ποιες είναι οι προεκτάσεις του Μύθου και πως αυτές μπορούν να εκληφθούν στη σύγχρονη εποχή.
Ο Μύθος θα παρουσιάζεται όπως μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά, σε διάφορες εποχές της ιστορίας και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Σε αυτό θα βοηθήσουν τα κείμενα γύρω από το Μύθο, παλαιότερα και σύγχρονα. Το βασικό ρόλο όμως σε αυτή την αίθουσα θα παίξουν οι νέες τεχνολογίες, που είναι ικανές να αναπαράγουν και πιο αφαιρετικές μορφές και, έτσι, να τροφοδοτήσουν την φαντασία του επισκέπτη.

Αίθουσα του Απολλώνιου του Ρόδιου
Πρόκειται για την αίθουσα όπου θα αναπτύσσονται οι διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργαστήρια χειροτεχνίας, παίγνια λόγου, θεατρικές αναπαραστάσεις, κλπ.
Κάποιες από τις δραστηριότητες προτείνεται να είναι τα παίγνια λόγου. Συγκεκριμένα, με την βοήθεια των εκπαιδευτών του Μουσείου, θα μπορεί κανείς να μαθαίνει και να αναπαράγει το πρωτότυπο (αλεξανδρινό κείμενο). Ακόμα να συμμετέχει με φωνητικές ασκήσεις, ασκήσεις μέτρου, θεατρικές ασκήσεις, κλπ. Στις δραστηριότητες αυτές θα μπορούσε να γίνει χρήση και των νέων τεχνολογιών.
 
 
Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ανάπτυξη Εργαστηρίων

(Μιχάλης Παυλής, Συντηρητής Έργων Τέχνης, ΔΙΕΚ)
Το Μουσείο με θέμα τους Αργοναύτες, πέρα από την παρουσίαση του Μύθου της Αργοναυτικής Εκστρατείας θα έχει ως σκοπό και την μύηση του επισκέπτη στην τότε εποχή, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος διεξαγωγής του ταξιδιού και ο σκοπός του.
Τα δύο αυτά ζητούμενα θα επιτευχθούν- πάντα βέβαια με βάση όσα γνωρίζουμε από τα αρχαιολογικά δεδομένα-ως εξής :
Σε πρώτο επίπεδο όσον αφορά τον τρόπο
Προβολή σε video wall " Ξύλου" ως πρώτης  ύλης- εντοπισμού-ξύλευσης -επεξεργασίας-κατασκευή  στοιχείων ναυσιπλοΐαςΠροβολή σε video wall υλικών ως πρώτης ύλης και υφαντικών εργασιών ( λινό , βαμβάκι, μαλλί για την κατασκευή πανιών ναυσιπλοΐας)
Και όσον αφορά το σκοπό του ταξιδιού
Προβολή σε video wall εργασιών εξόρυξης επεξεργασίας χρυσού καθώς και μορφοποίηση χρυσών αντικειμένων.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο αφού οι επισκέπτες έχουν δεχθεί τα νέα ερεθίσματα θα μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτά τα υλικά συμμετέχοντας σε μεθόδους κατασκευής. Αυτό θα επιτευχθεί με την ύπαρξη 3 αυτόνομων εργαστηρίων:

Ξυλουργικής
Υφαντουργίας
Χρυσοχοΐας
Τα εργαστήρια θα βρίσκονται στο χώρο κάτω από την επίβλεψη εκπαιδευτών - έμπειρων τεχνιτών  όπου θα εκτελούνται εργασίες μικρής κλίμακας ώστε να δώσουν στους επισκέπτες μία ολοκληρωμένη εικόνα για την φύση και τη χρήση αυτών των υλικών. Σε αυτά τα εργαστήρια θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά οι επισκέπτες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, π.χ.

Ομάδες κατασκευής απλών ξυλογλύπτων (μικρά σκαριά τύπου Αργούς ή ξόανα)
Χρήση αργαλειών όρθιος , καθιστός , επιτραπέζιος  και δημιουργία μικρών υφαντών
Χύτευση κοσμημάτων σε μικρά εκμαγεία από στεατίτη, όπως γινόταν στην Μυκηναϊκή Ιωλκό, και σφυρηλάτηση χρυσών ταινιών και ελασμάτων. Ισως και  κάποιες σύγχρονες εφαρμογές ώστε οι μαθητές να έχουν  τη δυνατότητα να γοητευτούν από την τέχνη της χρυσοχοΐας και να επηρεαστούν ίσως στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.
Αρχή σελίδας
 
 
Θεματική ενότητα 4: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Παίγνια λόγου

(Ευαγγελία Κατούνια, Συντηρητής Έργων Τέχνης & Ζωγραφικής, Ηθοποιός, ΔΙΕΚ)
Ένα πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και μεγάλους μπορεί να αναπτυχθεί στην Αίθουσα Απολλώνιος ο Ρόδιος του Μουσείου. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να γίνονται πάντα με την υποστήριξη ειδικών και υπό την καθοδήγηση δασκάλων. Μερικές ιδέες παρουσιάζονται παρακάτω:

Φωνητικές ασκήσεις σε συνδυασμό με ασκήσεις κίνησης, με σκοπό την αντίληψη της φωνής και του σώματος των παιδιών, μέσω των αρχαίων κειμένων.
Ασκήσεις εκμάθηση του ρυθμού - μέτρου των αρχαίων κειμένων και μαθήματα μουσικής (σε συνεργασία με σχολεία μουσικής)
Θεατρικά παίγνια που θα προωθούν την ομαδικότητα και θεατρικές αναπαραστάσεις των αρχαίων ελληνικών κειμένων
Μαθήματα εκμάθησης του πρωτότυπου Μύθου, όπως γράφτηκε από τον Απολλώνιο τον Ρόδιο.
Μαθήματα πάνω σε άλλους αρχαίους ελληνικούς μύθους που σχετίζονται με τον μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας
Μαθήματα με αντικείμενο τα πρόσωπα του Μύθου. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των ηρώων που πήραν μέρος στην εκστρατεία.
Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι και το είδος των αντικειμένων που θα διατίθενται προς πώληση από το κατάστημα του Μουσείου. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να συνδέονται με τη γενικότερη παιδαγωγική φιλοσοφία του Μουσείου. Προτείνεται η διάθεση παιχνιδιών ειδικά κατασκευασμένων για το Μουσείο των Αργοναυτών, όπως για παράδειγμα παιχνιδιών σκέψης (mind games), στρατηγικών παιχνιδιών (strategic games), puzzle δύο και τριών διαστάσεων, κλπ. Σημαντικό είναι τα παιχνίδια να είναι κατασκευασμένα από υλικά όπως το ξύλο και το χαρτί, τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια και την καλαισθησία του παιχνιδιού. Συνίσταται να αποφευχθούν παιχνίδια που δεν σχετίζονται με τα θέματα του Μουσείου και που δεν έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα.
 
 
Θεματική ενότητα 5: «Το Μουσείο των παιδιών»

(Γεωργία Χατζή, Ενδυματολόγος, ΔΙΕΚ)
Είναι πολύ βασικό, ότι κάθε σχολείο της ευρύτερης περιοχής θα επισκεφτεί, μια τουλάχιστον φορά το Μουσείο των Αργοναυτών, ώστε τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά με τους μύθους και τις ιστορίες για τον τόπο τους.
Τα παιδιά πρέπει να ξανά-ακούσουν τον Μύθο πριν την είσοδό τους στο Μουσείο. Στη συνέχεια θα περιηγηθούν, με τη βοήθεια των ξεναγών του Μουσείου, σε όλες τις στάσεις του ταξιδιού. Τα παιδιά μπορούν να παροτρυνθούν ακόμα και να ανακατασκευάσουν το Μύθο.

Είναι σημαντικό να μπουν τα παιδιά σε ένα αντίστοιχο πλοίο, μοντέλο της Αργούς, και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην κωπηλασία. Έτσι θα κατανοήσουν τη σημασία της συνεργασίας και του συγχρονισμού για την κίνηση του πλοίου.

Επίσης, είναι σημαντικό τα παιδιά να νιώθουν την κυρίαρχη παρουσία του νερού στους χώρους μέσα και έξω από το Μουσείο, μιας και ο μύθος είναι άρρηκτα, και κατά βάση, συνδεδεμένος με τη θάλασσα.
Στους χώρους έξω από το Μουσείο, στο θεματικό πάρκο, θα δίνονται υλικά και εργαλεία, ώστε τα παιδιά να κατασκευάσουν το δικό τους μοντέλο πλοίου. Η δραστηριότητα αυτή θα γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη τεχνιτών. Τα ολοκληρωμένα μοντέλα - πλοία των παιδιών θα εκτίθενται σε συγκεκριμένο χώρο για διάστημα ενός μήνα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να ξανά-γυρίσουν στο Μουσείο για να το δείξουν στους γονείς και τους συγγενείς τους.

Είναι πολύ σημαντικό να νοιώσουν τα παιδιά ως μέλη του Μουσείου. Για το λόγο αυτό μπορεί να τους παρέχεται μια κάρτα μέλους με την οποία θα απολαμβάνουν ειδικά προνόμια. Για παράδειγμα την εκπτώσεις στην τιμή του εισιτηρίου ή/και στα αντικείμενα που πωλούνται στο κατάστημα δώρων.
 
 
Θεματική ενότητα 6: Άλλα είδη κοινού - οι ηλικιωμένοι

(Μαριλένα Κιάκου, Περιβαλλοντολόγος, ΔΕΜΕΚΑΒ)
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα κοινό που μπορεί να αποτελέσει ομάδα στόχο του Μουσείου. Αυτό συμβαίνει γιατί πρόκειται για άτομα που έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο και, συνήθως, διαθέτουν ικανοποιητικό εισόδημα για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Επίσης, συνήθως ταξιδεύουν κατά ομάδες, οπότε είναι εύκολο να προσεγγιστούν με μια κατάλληλα στοχευμένη διαφήμιση.
Για την προσέλκυσή τους στο Μουσείο όμως, πρέπει να διασφαλιστούν κάποιες προϋποθέσεις. Γενικά όλος ο σχεδιασμός του Μουσείου πρέπει να σέβεται τις ειδικές ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιών. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχουν σημεία πρόσβασης για αναπηρικά καροτσάκια και επαρκείς χώροι ανάπαυσης μέσα και έξω από το Μουσείο (καρέκλες, πάγκοι, παγκάκια με σκίαστρο). Επίσης, πρέπει να υπάρχει καφετέρια και κατάστημα πώλησης δώρων - αναμνηστικών που θα διαθέτουν ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιμές.

Θεματική ενότητα 7: Το οργανόγραμμα του Μουσείου

(Γιάννης Παπαθεοχάρης, Μηχανικός Χωροτάκτης, ΔΕΜΕΚΑΒ)
Το προτεινόμενο οργανόγραμμα του Μουσείου των Αργοναυτών καλύπτει τις βασικότερες λειτουργίες ενός σύγχρονου Μουσείου.

Όπως απεικονίζεται στο οργανόγραμμα, τα γραφεία του προσωπικού της πρώτης σειράς θα είναι σχετικά κρυμμένα από τους επισκέπτες, ίσως και σε χωριστό κτίριο - διοικητήριο του Μουσείου.

Αντίθετα, οι χώροι των Τμημάτων της δεύτερης σειράς θα είναι εμφανείς στους επισκέπτες, μιας και οι λειτουργίες που αντιπροσωπεύουν αυτά τα Τμήματα σχετίζονται άμεσα με τους επισκέπτες.

Θεματική ενότητα 8: Οπτική αναπαράσταση του Μύθου

(Γιάννης Γεωργιάδης, Φωτογράφος, ΔΙΕΚ)
Το προτεινόμενο λογότυπο (logo) για το Μουσείο των Αργοναυτών είναι «Απ τη Σκιά στο Φως και απ το Μύθο στην Πραγματικότητα». Η γραφική του αναπαράσταση θα περιλαμβάνει ένα πλοίο, την Αργώ, που θα απεικονίζεται σε διαδοχικές φάσεις, ξεκινώντας από σκιώδεις αποχρώσεις και καταλήγοντας σε φωτεινές ή ξεκινώντας από μια πιο αφηρημένη μορφή και καταλήγοντας στη συγκεκριμένη του μορφή.

 
Επίσης, προτείνεται μέσα στην πόλη του Βόλου, σε συγκεκριμένα σημεία κατά μήκος των ειδικών διαδρομών που θα συνδέουν το δίκτυο των Μουσείων να υπάρχουν ευδιάκριτοι πίνακες - ταμπλό που θα προβάλλουν το Μουσείο και θα προσελκύουν τον κόσμο να επισκεφτεί το Μουσείο, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του καθ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Ένας παρόμοιος πίνακας - ταμπλό μπορεί να υπάρχει και στην είσοδο του Μουσείο.

Ο πίνακας, με τη βοήθεια εικόνας και ήχου θα προϊδεάζει τον επισκέπτη για το περιεχόμενο του Μουσείου. Σημαντικό όμως είναι να μην δίνονται στον επισκέπτη συγκεκριμένες εικόνες των εκθεμάτων, αλλά πιο αφηρημένες, που θα δημιουργούν συνειρμούς γύρω από το Μύθο των Αργοναυτών. Για παράδειγμα, εικόνες από τον κόσμο της θάλασσας, ήχοι όπως ο παφλασμός των κυμάτων και ο μόχθος των ναυτικών, κλπ.
 
 
Θεματική ενότητα 9: Αρχιτεκτονική Προσέγγιση του Μουσείου

(Εύα Γκανή - Αθηνά Κουλούρη - Ελένη Γάτου, Αρχιτέκτονες, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Προτείνονται δύο αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις.
Στην πρώτη προσέγγιση το κυρίως κτίριο του Μουσείου βρίσκεται κοντά στην είσοδο του Πάρκου. Εκεί συγκεντρώνεται ο βασικός όγκος των κατασκευών, αφήνοντας σημαντικό ελεύθερο χώρο στο εσωτερικό του Πάρκου για υπαίθριες δραστηριότητες.

Το καράβι της Αργούς, που είναι και το βασικό του έκθεμα, τοποθετείται στη βασική αίθουσα του Μουσείου, πάνω σε ειδική κατασκευή τύπου προβλήτας λιμανιού. Η αίθουσα είναι ανοιχτή προς το εσωτερικό του πάρκου, έτσι ώστε το νερό της λίμνης να διέρχεται ως ένα σημείο μέσα στο μουσείο, προσεγγίζοντας την Αργώ. Έτσι δίνεται η εντύπωση πως το πλοίο είναι έτοιμο να αποπλεύσει.
 
Εκατέρωθεν του κτιρίου, αλλά και πάνω στο τεχνητό νησί, τοποθετούνται άλλες μικρότερες, ανεξάρτητες κτιριακές μονάδες. Όλα τα κτίρια βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και συνδέονται με ξύλινες προβλήτες.
Στη δεύτερη προσέγγιση οι κτιριακές μονάδες του Μουσείου διασπείρονται σε όλο το χώρο του πάρκου. Η διαμόρφωση του τεχνητού νησιού έχει αλλάξει σημαντικά, με την τοποθέτηση δύο μονάδων του Μουσείου πάνω σε αυτό και την κάλυψη μεγάλου μέρους του από ξύλινες προβλήτες. Οι προβλήτες αυτές έχουν μεγάλες προεκτάσεις που εισέρχονται αρκετά μέτρα μέσα στην λίμνη, οδηγώντας τον επισκέπτη προς το νερό.

Το καράβι της Αργούς βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Η αίθουσα διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο και είναι τοποθετημένη έτσι ώστε οι δυο πλευρές της να βλέπουν προς τη λίμνη. Έτσι το πλοίο καθίσταται ορατό από όλους τους υπόλοιπους χώρους του πάρκου.
   
 
Ειδικά όσον αφορά τον τρόπο έκθεσης της Αργούς, προτείνεται η χρήση ειδικών διαδρόμων γύρω από το πλοίο και σε διάφορα επίπεδα, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να το προσεγγίσει από πολλές οπτικές γωνίες.

Επίσης, όσον αφορά την περιήγηση των παιδιών μέσα στο Μουσείο, προτείνεται η ανάπτυξη της σειράς των εκθεμάτων σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο των ματιών ενός παιδιού και στο επίπεδο των ματιών ενός ενήλικα. Φυσικά, ο τρόπος έκθεσης των πληροφοριών και τα χρησιμοποιούμενα μέσα και υλικά θα διαφέρουν για κάθε επίπεδο.

Ειδικότερα, στο επίπεδο των παιδιών είναι πολύ σημαντικό να μπορεί το παιδί να αγγίζει. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν υλικά ασφαλή και ανθεκτικά. Επίσης, η πληροφορία θα παρουσιάζεται με έναν πιο απλό και εύληπτο τρόπο και οι χρησιμοποιούμενες αναπαραστάσεις θα είναι ελκυστικές στα παιδικά μάτια. Μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν και ελαφρώς κεκλιμένοι κινητοί τοίχοι, οι οποίοι θα επιτρέπουν στο παιδί να προσεγγίσει πιο πολύ τα χαμηλά σημεία, ενός τους μεγάλους θα τους κρατά σε κάποια απόσταση. Έτσι θα δημιουργείται ένας χώρος αποκλειστικά για τα παιδιά, που θα συνυπάρχει παράλληλα με τον χώρο των ενηλίκων.
 
 
Επίλογος
   Την Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2006, τα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου παρουσιάστηκαν στον Αντιδήμαρχο Βόλου και Πρόεδρο της ΔΕΜΕΚΑΒ, Παύλο Μαρκάκη. Παρόν ήταν και ο Γιώργος Παπαμακάριος, ως εκπρόσωπος της ΔΗΤΕΒ, που επιβλέπει το εγχείρημα της κατασκευής και του ταξιδιού της Αργούς.

Ο κ. Μαρκάκης ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις τους πάνω στη δημιουργία του Μουσείου των Αργοναυτών και τους διαβεβαίωσε ότι θα αποτελέσουν τη βάση μιας προσπάθειας που ξεκινάει η ΔΕΜΕΚΑΒ για την ενημέρωση των πολιτών και την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στις διαδικασίες σχεδιασμού του Μουσείου των Αργοναυτών.

Σχετικοί σύνδεσμοι