Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.), σε εφαρμογή της Απόφασης αρ. 18α /23-09-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου,ανακοινώνει ...περισσότερα

Α.Σ. ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου: Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ), προσκαλεί τους δυνητικά ωφελούμενους να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη....περισσότερα

Α.Σ. ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ), προσκαλεί τους δυνητικά ωφελούμενους να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη. ...περισσότερα