Τα νέα της εταιρείας

Έρευνα για το κυκλοφοριακό
Έρευνα που διεξήγαγε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου μαρτυρεί πως τελικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι κυρίως πρόβλημα στάθμευσης....περισσότερα

Μακέτες έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχολεία του Βόλου
Μακέτες ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου και ενός αιολικού πάρκου, πρόκειται να μοιράσει σε Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Βόλου (ΑΝΕΒΟ)....περισσότερα

Συνάντηση στη Κιέτι της Ιταλίας
Για το Εκπαιδευτικό Ευρωπαϊκό έργο: "Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης στα Σχολεία"(PEES)...περισσότερα

Τελική Συνάντηση στην Huelva της Ισπανίας
Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου διεξήχθη η τελευταία συνάντηση του έργου "Ενέργεια 21" στην Huelva της Ισπανίας...περισσότερα