Τα νέα της εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου
Κατεβάστε ΕΔΩ την περίληψη της πρόσκλησης σε μορφή pdf

Κατεβάστε ΕΔΩ την αναλυτική πρόσκληση σε μορφή pdf

Κατεβάστε ΕΔΩ τα παραρτήματα της πρόσκλησης σε μορφή pdf
...περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου
Κατεβάστε ΕΔΩ την περίληψη της πρόσκλησης σε μορφή pdf

Κατεβάστε ΕΔΩ την αναλυτική πρόσκληση σε μορφή pdf

Κατεβάστε ΕΔΩ τα παραρτήματα της πρόσκλησης σε μορφή pdf
...περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Κατεβάστε ΕΔΩ τον πίνακα των αποτελεσμάτων σε μορφή pdf...περισσότερα