Έργα - Μελέτες
Σύμφωνο των Δημάρχων

Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο πλαίσιο του  Σύμφωνου των Δημάρχων.

Ανάθεση έργου από τον Δήμο Βόλου προς την ΑΝ.Ε.ΒΟ. που περιλαμβάνει την προετοιμασία και σύνταξη ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης (Τ.Σ.Δ.) για τη Βιώσιμη Ενέργεια με άμεσο στόχο να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 20% έως το 2020, το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων σύμφωνα με το οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.


 

Σχετικοί σύνδεσμοι