Έργα - Μελέτες
Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά κτίρια

Διερεύνηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου.

Ανάθεση έργου από τον Δήμο Βόλου προς την ΑΝ.Ε.ΒΟ. που περιλαμβάνει:

1. Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παιδείας σχετικά με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου ως προς την υφιστάμενη ενεργειακή τους συμπεριφορά.

2. Τη διερεύνηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, των Η/Μ εγκαταστάσεων, του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

3. Την εκτίμηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων στα κτίρια, με εκτίμηση του κόστους, και της αναμενόμενης βελτίωσης ως προς την ενεργειακή τους συμπεριφορά και το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι