Έργα - Μελέτες
JESSICA

Διερεύνηση και προετοιμασία κατάθεσης προτάσεων έργων του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA.

Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε στην ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. μελέτη που περιλαμβάνει: 
  1. Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με προτάσεις αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Βόλου που μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της πρωτοβουλίας JESSICA.
  2. Την αξιολόγηση αυτών των προτάσεων, την προεπιλογή και ωρίμανση των πλέον κατάλληλων για ένταξη, σε συνεργασία με το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας.
  3. Την προετοιμασία των στοιχείων των φακέλων των πλέον ώριμων έργων, για υποβολή από το Δήμο Βόλου πρότασης για την ένταξη στη διαδικασία χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας JESSICA.

Σχετικοί σύνδεσμοι