Έργα - Μελέτες
Δραστηριότητες ορεινού αθλητικού τουρισμού

Ύστερα από αίτημα του Δημάρχου, καταρτίστηκε μια αρχική πρόταση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού τουρισμού στο Πήλιο, με σκοπό να συζητηθεί με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Σχετικοί σύνδεσμοι