Έργα - Μελέτες
Πανθεσσαλικό Στάδιο
Επικαιροποίηση των στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη διαχείριση του Πανθεσσαλικού Σταδίου....περισσότερα

Σφαγεία Βόλου
Διερεύνηση της λειτουργίας των Σφαγείων, εντοπισμός των προβλημάτων διαχείρισης και λειτουργίας...περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη των στοιχείων της απογραφής της ακίνητης περιουσίας του ενιαίου Δήμου Βόλου, τον εντοπισμό από το σύνολο των ακινήτων κάθε δημοτικής ενότητας εκείνων που καταρχήν προσφέρονται για κατά προτεραιότητα αξιοποίηση από το Δήμο, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων αυτών ώστε να διαμορφωθεί ολοκληρωμένος φάκελος για τον καθένα, την επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων για την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ενιαίου Δήμου....περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ
Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.) έργου διερεύνησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Βόλου και σύνταξης πρότασης για υποβολή στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» του ΥΠΕΚΑ....περισσότερα

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών 2012 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Η μελέτη υλοποιήθηκε από την ΑΝΕΒΟ στα πλαίσια της σύμβασης ανάθεσης έργου από το Δήμο Βόλου για τη διερεύνηση της δυνατότητας εναρμονισμού των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις δημοτικές ενότητες του ενιαίου Δήμου Βόλου....περισσότερα